Skip to main content

Dotacje pozyskane z Unii Europejskiej

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż firma CORIN M. Hanczka Spółka Komandytowa, ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wzrost  konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacji” wspófinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem projektu jest wdrożenie własnych wyników prac B+R – innowacyjnego modelu biustonosza z miską termicznie formowaną z haftu stabilnego.
Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to:

  • zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów,
  • pozyskanie nowych odbiorców (firm współpracujących i klientów końcowych),
  • wzmocnienie pozycji rynkowej firmy CORIN,
  • dywersyfikacja produkcji,
  • budowa pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców na rynkach światowych.

Nr projektu: RPLD.02.03.01-10-0170/23
Całkowita wartość projektu: 787 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 544 000,00 zł


Ewolucja firmy dzięki prorozwojowym usługom doradczym

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CORIN” B. I M. Hanczka Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ewolucja firmy dzięki prorozwojowym usługom doradczym” wspófinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie działań doradczych i wdrożeniowych zmierzających do wzrostu sprzedaży produktów oferowanych przez firmę „CORIN”, tj. bielizny damskiej.

Najważniejsze rezultaty planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu to zwiększenie sprzedaży oferowanych produktów, wzmocnienie pozycji rynkowej firmy CORIN oraz zwiększenie liczby odbiorców, a także budowa pozytywnego wizerunku firmy na terenie naszego kraju.  

 

Nr projektu: RPLD.02.01.02-10-0002/19

Całkowita wartość projektu: 450 089,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 311 036,25 zł


PPHU „CORIN” B. i M. Hanczka Sp. J. realizuje projekt nr WND – RPLD.03.02.00-00-476/12 pn. „Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach zagranicznych”

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Zakładana całkowita wartość projektu wynosi 598 470,00 PLN, w tym 255 000,00 PLN to środki z EFRR, a 45 000,00 PLN - z budżetu państwa. 

Cel projektu to ugruntowanie pozycji marki CORIN na rynkach zagranicznych poprzez kompleksowe, profesjonalne i stałe działania promocyjne.

Pozostałymi celami są: 

1. Podtrzymanie posiadanych kontaktów handlowych, pozyskanie nowych przedstawicieli regionalnych.

2. Podtrzymanie kontaktów handlowych, pozyskanie nowych grup klientów i kontrahentów na rynkach zagranicznych.

Projekt zakłada promocję marki CORIN na rynkach docelowych poprzez udział firmy w siedmiu branżowych targach zagranicznych, gdzie w ramach każdej z nich dysponować będzie stoiskiem wystawienniczym.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


PPHU „CORIN” B. i M. Hanczka Sp. J. realizuje projekt Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp.J. poprzez udział jako wystawca w targach Curvexpo (Stany Zjednoczone), Textillegprom (Rosja)”.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności 
i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Zakładana wartość projektu wynosi 308 861,25 PLN, w tym 65 150,00 PLN to środki z EFRR, a 65 150,00 PLN - 
z budżetu państwa. 

Cel projektu to ugruntowanie pozycji marki Corin na rynku europejskim i światowym poprzez kompleksowe, profesjonalne i stałe działania promocyjne.

Pozostałymi celami są: 

1.  Podtrzymanie posiadanych kontaktów handlowych, pozyskanie nowych przedstawicieli regionalnych.

2. Podtrzymanie kontaktów handlowych, pozyskanie nowych grup klientów i kontrahentów na rynkach zagranicznych.

Projekt zakłada promocję marki „Corin” na rynkach docelowych poprzez udział firmy w sześciu  branżowych targach zagranicznych w ramach trzech edycji: jesień 2011 r., wiosna 2012 r. i wiosna 2013 r.:

- Curvexpo NY, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

- Textillegprom, Moskwa, Rosja

Przygotowane zostaną także materiały promujące kolekcję stałą i kolekcję na sezon wiosna/lato 2012 r.

W ramach wszystkich działań firma „Corin” weźmie udział łącznie w sześciu imprezach targowych, gdzie 
w ramach każdej z nich dysponować będzie stoiskiem wystawienniczym.

Udziałowi w targach towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna w prasie branżowej o charakterze międzynarodowym.

Ponadto przygotowane zostaną materiały promocyjne, które będą rozprowadzane wśród odwiedzających targi 
tj. potencjalnych klientów i kontrahentów.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


PPHU „CORIN” B. i M. Hanczka Sp. J. zrealizowało projekt „Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp. J. poprzez udział jako wystawca w targach Curvexpo (Stany Zjednoczone) i Textillegprom (Rosja)”

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Zakładana wartość projektu wynosi 424 338,10 PLN, w tym 127 467,36 PLN to środki z EFRR, a 22 494,24 PLN - z budżetu państwa.

Cel projektu to ugruntowanie pozycji marki Corin na rynku europejskim i ekspansja na rynek amerykański poprzez kompleksowe, profesjonalne i stałe działania promocyjne.

Pozostałymi celami są:

1. Podtrzymanie posiadanych kontaktów handlowych, pozyskanie nowych przedstawicieli regionalnych na rynku rosyjskim i zarazem europy północno-wschodniej

2. Podtrzymanie kontaktów handlowych, pozyskanie partnera handlowego na rynku amerykańskim

Projekt zakłada promocję marki „Corin” na rynkach docelowych poprzez udział firmy w łącznie czterech branżowych targach zagranicznych w ramach dwóch edycji: jesień 2010 r. i wiosna 2011 r.:

- Curvexpo NY, Nowy Jork, Stany Zjednoczone

- Textillegprom, Moskwa, Rosja

Przygotowane zostaną także materiały promujące kolekcję stałą i kolekcję na sezon wiosna / lato 2011 r. oraz kolekcję stałą i kolekcję na sezon jesień/zima 2011 r.

W ramach wszystkich działań firma „Corin” weźmie udział łącznie w czterech imprezach targowych, gdzie w ramach każdego z nich dysponować będzie stoiskiem wystawienniczym.

Udziałowi w targach towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna w prasie branżowej o charakterze międzynarodowym.

Ponadto przygotowane zostaną materiały promocyjne, które będą rozprowadzane wśród odwiedzających targi tj. potencjalnych klientów i kontrahentów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


PPHU „CORIN” B. i M. Hanczka Sp. J. zrealizowało projekt „Rozwój eksportu firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp. J. poprzez udział jako wystawca w targach Mode City (Francja), Moda (Wielka Brytania) i MTC World of fashion GmbH (Niemcy)”

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Zakładana wartość projektu wynosi 370 768,92PLN, w tym 126 732,96PLN to środki z EFRR, a 22 364,64 PLN - z budżetu państwa.

Cel projektu to ugruntowanie pozycji marki Corin na rynku europejskim poprzez kompleksowe, profesjonalne i stałe działania promocyjne.

Pozostałymi celami są:

1. Podtrzymanie posiadanych kontaktów handlowych, pozyskanie nowych przedstawicieli regionalnych na rynku brytyjskim i niemieckim.

2. Podtrzymanie kontaktów handlowych, pozyskanie partnera handlowego na rynku francuskim

Projekt zakłada promocję marki „Corin” na rynkach docelowych poprzez udział firmy w łącznie sześciu branżowych targach zagranicznych w ramach dwóch edycji: jesień 2010 r. i wiosna 2011 r.:

- Mode City, Paryż, Francja

- Moda, Birmingham, Wielka Brytania

- MTC World of fashion GmbH, Monachium, Niemcy,

Przygotowane zostaną także materiały promujące kolekcję stałą i kolekcję na sezon wiosna / lato 2011 r. oraz kolekcję stałą i kolekcję na sezon jesień/zima 2011 r.

W ramach wszystkich działań firma „Corin” weźmie udział łącznie w sześciu imprezach targowych, gdzie w ramach każdego z nich dysponować będzie stoiskiem wystawienniczym.

Udziałowi w targach towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna w prasie branżowej o charakterze międzynarodowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa


PPHU „CORIN” B. i M. Hanczka Sp. J. zrealizowało projekt „CORIN dla wszystkich kobiet świata! - rozwój działalności eksportowej firmy CORIN B. i M. Hanczka Sp. J. poprzez udział jako wystawca w targach Curvexpo (Stany Zjednoczone), Harrogate Lingerie & Swimwear Exhibition (Wielka Brytania), Textillegprom (Rosja)”

Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Zakładana wartość projektu wynosi 523 656,69 PLN, w tym 127 500,00 PLN to środki z EFRR, a 22 500,00 PLN - z budżetu państwa.

Cel projektu to ugruntowanie pozycji marki „Corin” na rynku europejskim i ekspansja na rynek amerykański poprzez kompleksowe i profesjonalne działania promocyjne.

Pozostałymi celami są:

1. Podtrzymanie posiadanych kontaktów handlowych, pozyskanie nowych przedstawicieli regionalnych na rynku rosyjskim i zarazem europy północno-wschodniej oraz brytyjskim i irlandzkim

2. Nawiązanie kontaktów handlowych, pozyskanie partnera handlowego na rynku amerykańskim

Projekt zakłada promocję marki „Corin” na rynkach docelowych poprzez udział firmy w łącznie sześciu branżowych targach zagranicznych w ramach dwóch edycji: jesień 2009 r. i wiosna 2010 r.:

- Curvexpo, Nowy Jork, Stany Zjednoczone, sierpień/wrzesień 2009 r. oraz luty/marzec 2010 r.

- Harrogate Lingerie & Swimwear Exhibition, Harrogate, Wielka Brytania, sierpień/wrzesień 2009 r. luty/marzec 2010 r.

- Textillegprom, Moskwa, Rosja, sierpień/wrzesień 2009 r. luty/marzec 2010 r.

Przygotowane zostaną także materiały promujące kolekcję stałą i kolekcję na sezon wiosna / lato 2010 r. oraz kolekcję stałą i kolekcję na sezon jesień /zima 2010 r.

W ramach wszystkich działań firma „Corin” weźmie udział łącznie w sześciu imprezach targowych, gdzie w ramach każdego z nich dysponować będzie stoiskiem wystawienniczym. W przypadku targów CurvespoNY firma Corin weźmie dodatkowo udział w dwóch imprezach towarzyszących – pokazach mody.

Udziałowi w targach towarzyszyć będzie kampania informacyjno-promocyjna w prasie branżowej o charakterze międzynarodowym.

Ponadto przygotowane zostaną materiały promocyjne, które będą rozprowadzane wśród odwiedzających targi tj. potencjalnych klientów i kontrahentów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Z przyjemnością informujemy, iż firma P.P.H.U. CORIN B.i M. Hanczka Sp. J. zrealizowała projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-190/09 pt.“Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w celu podniesienia produktywności i efektywności w PPHU CORIN B. i M. Hanczka Sp. J.” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie: III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi.

Zakladana wartość projektu wynosi 489 573,80 PLN w tym 204 534,00 PLN to wsparcie w ramach III Osi priorytetowej RPO WŁ.

Tytuł projektu: 
“Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych w celu podniesienia produktywności i efektywności w PPHU CORIN B. i M. Hanczka Sp. J.”

Okres realizacji projektu: 
02.2010 r. - 11.2010 r.

Cel projektu:
Głównym celem projektu było przeprowadzenie inwestycji modernizacyjnej i rozwojowej w przedsiębiorstwie Corin.

Projekt polegał na wdrożeniu nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorstwa poprzez implementacje innowacyjnych systemów informatycznych wpływających na system informacji i procesy zarządzania. Całość przedsięwzięcia będzie miała znaczący wpływ na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. 

Korzyści płynące z projektu:
Projekt pozwoli na realizacje założeń rozwojowych firmy jako innowacyjnej i otwartej na potrzeby klientów. Projekt wpłynie na poprawę organizacji świadczonych usług poprzez ułatwienie kontaktu, obsługi i przepływu informacji.

Kontakt w sprawie projektu:
Osobą odpowiedzialną za udzielanie informacji jest: Kamil Zamolski
Kontakt 42 227 00 58 wew. 33; kzamol@corin.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa